Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Ondersteuning mantelzorgers

Ondersteuning mantelzorgers
Lokaal @ Vlaams Belang

Op de gemeenteraad van 25 mei jongstleden hield gemeenteraadslid Linda Wouters een interpellatie voor "Ondersteuning van de mantelzorgers ten dienste van Diestse inwoners door de Stad in deze Coronatijd en erna".

Op de gemeenteraad kreeg ze weerwoord van Schepen De Dobbeleer. Deze stelde het beleid van de stad wat betreft senioren voor en benadrukte daarbij dat 1 op de 4 inwoners van Diest senioren zijn en bijgevolg een belangrijke participatie vertegenwoordigen. Echter, het antwoord ging in hoofdzaak over de senioren of hulpbehoevenden en daarbij verdwenen de mantelzorgers bijna volledig uit beeld.

Blijkbaar heeft de stad een deskundige aangeworven, die de noden van de senioren in beeld gaat brengen, maar gezien de huidige coronacrisis, heeft deze nog niet echt effectief kunnen werken. Tevens zou de stad in de toekomst 25.000 € per jaar investeren in bejaardenzorg, zonder hier echt in detail te treden wat dit nu exact inhoudt. Samen met de personeelskosten zou dit gaan over een investering van meer dan 200.000 € deze legislatuur. Waar dit geld exact naar toe zal gaan werd niet echt verduidelijkt.

Voor de mantelzorgers rekent de stad blijkbaar op de organisatie OKRA om de mantelzorgcafe’s in te richten. Tevens werd er ook een opleiding voor de mantelzorgers aangekondigd. Maar voor de mantelzorgers voorziet de stad geen premie, temeer, nog volgens schepen De Dobbeleer, vele gemeenten deze premie afgevoerd hebben of zouden willen afvoeren.

Vlaams Belang Diest is dan ook zwaar teleurgesteld door de reactie van het stadsbestuur en wel om volgende redenen:

  • In het verkiezingsprogramma van “Open Diest” werd een mantelzorgpremie beloofd.
  • Door de huidige coronacrisis is de noodzaak en erkenning van mantelzorgers meer dan nodig, zeker nu vele beleidsmakers de mond vol hebben van meer aandacht en centen voor de zorgsector.
  • Volgens een studie van SAMANA is er ten opzichte van 2010 slechts een daling van 7% van de gemeenten die de premie aanbieden. In Vlaams Brabant echter is er een sterke stijging ten opzichte van 2010. Van 69% van de gemeenten evolueerden we in 2017 naar 78%. Een stijging dus met 9%.
  • In het Vlaams regeerakkoord wordt letterlijk gesteld dat de lokale overheden de mantelzorgers maximaal moeten ondersteunen en dat het mantelzorgplan 2016-2020 integraal zal uitgevoerd worden.
  • Praktisch alle buurgemeenten van Diest bieden deze premie wel degelijk aan. Blijkbaar bevindt onze stad zich qua ondersteuning van de mantelzorgers nog op een eiland.
  • Het zou in deze moeilijke tijden een uitstekend gebaar zijn van onze stad om de vele mantelzorgers een kleine erkenning en vergoeding toe te kennen opdat deze mensen, zoals de meesten uit de buurgemeenten, zich erkend voelen voor hun belangeloze inzet voor de meest kwetsbaren onder ons.

Uit de reactie van het stadsbestuur leiden we af dat steun aan de mantelzorgers, tot onze spijt, niet tot de prioriteiten behoort. Vlaams belang zal blijven vechten voor onze mantelzorgers, die ons nauw aan het hart liggen.

Linda Wouters
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Diest